انسولین گلارژین چیست؟

انسولین گلارژین، از دسته انسولین های طولانی اثر و آنالوگ است و جذب آن در بدن شما به آهستگی صورت می گیرد. طول مدت اثر انسولین گلارژین 24 ساعت بوده و سطح آن در طی این مدت، نسبتاًً ثابت است. انسولین گلارژین می تواند تا 50 درصد نیاز روزانه شما به انسولین را تأمین کند.

مصرف کنندگان بازالین

بازالین چیست؟ بازالین، انسولین گِلارژین است که در جهت کمک به کنترل قند خون شما طراحی شده و تنها با نسخه و بنابر توصیه پزشک معالج شما در دسترس قرار خواهد گرفت.