داروهای دیابت

همان طور که می دانید، در دیابت نوع ۲ قند خون به ۳ علت عمده بالا می رود: * انسولین به مقدار کافی توسط لوزالمعده ترشح نمی شود. * در سلول های بدن نسبت به عمل انسولین مقاومت وجود دارد. * کبد قند (گلوکز) بیشتری تولید می کند. داروهای پایین آورنده قند خون هر یک…