مشخصات و خصوصیات ظاهری بازالین

انسولین بازالین

  • بازالین به شکل قلم از پیش پر شده یاسی رنگ در بسته بندی های 5 عددی است.
  • هر قلم بازالین حاوی محلول استریل، شفاف، بی رنگ و فاقد هرگونه ذره قابل مشاهده است و حاوی 300 واحد بین المللی انسولین گلارژین در 3 میلی لیتر (100 واحد بین المللی در هر میلی لیتر) می باشد.